ขั้นตอนที่1

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 095-8984415  เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ที่จะใช้ยื่นขอสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยที่ จะต้องชำระ ถ้าลูกค้าตกลงจะขอสินเชื่อ เจ้าหน้าที่จะส่งเรื่อง ให้ฝ่ายสินเชื่อ และจะติดต่อเพื่อประเมินหน้างานใน 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่2

ยื่นเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบจดทะเบียนการค้า หรือสัญญาเช่า เพื่อใช้ประเมินวงเงินที่จะอนุมัติสินเชื่อ เจ้าหน้าที่จะไปประเมิน ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่3

หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อประเมินธุรกิจแล้ว ส่งเรื่องให้ทางบริษัทและรอการอนุมัติวงเงิน ใช้เวลา ประมาณ 20 นาทีเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ

ขั้นตอนที่4

 หลังจากอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะทำสัญญา และอธิบายรายละเอียดในการส่งเงินชำระ หลังจากทำสัญญาแล้ว ทางบริษัทจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน ภายใน 1 ชั่วโมง

การขอสินเชื่อ

EASY CREDIT.

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

CAll CENTER

095-8984415

© 2023 by EasycreditBKK